GÓC CỔ TÍCH

Video mới

 

Video bắn pháo hoa mừng 40 năm giải phóng TP Đà Nẵng

kế hoạch trọng tâm chuyên môn

Thứ tư - 26/11/2014 10:19
kế hoạch trọng tâm chuyên môn

kế hoạch trọng tâm chuyên môn

kế hoạch trọng tâm hoạt động chuyên môn năm học: 2014-2015
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
         HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA BẮC         

 
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:     / KH- MNHB      Hòa Bắc,  ngày 10  tháng 09   năm 2014

 

                                                   KẾ HOẠCH
                                                 
Công tác trọng tâm chuyên môn năm học: 2014-2015

 

 
 
  
 

-Căn cứ kế hoạch số 522/ KH-PGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2014 về kế hoạch công tác trọng tâm giáo dục mầm non năm học 2014 – 2015 của Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Hòa Vang.
Thực hiện kế hoạch số  100/ KH-MNHB ngày 10 tháng 9 năm 2014  kế hoạch công tác trọng tâm giáo dục mầm non của trường Mầm non Hòa Bắc.
 Nay bộ phận chuyên môn đề ra kế hoạch  thực hiện nhiệm vụ  trọng tâm cụ thể như sau :

Thời gian

Nội dung công tác
Tháng 8/2014 1.Tổ chức cho giáo viên làm đồ dùng đồ chơi  trang trí lớp và bổ sung cho các hoạt động chuyên đề và đặc biệt trang trí cho chủ đề Ngày hội đến trường của bé, nhằm tạo môi trường mới chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học;
2.Tham gia các  lớp tập huấn chính trị, pháp luật, chuyên môn  hè;
-                   3.Tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng học, trang trí lớp đón trẻ   đầu năm;
4. Hoàn thành nội dung bồi dưỡng chuyên môn về chương trình GDMN Triển khai  thực hiện khung kế hoạch thời gian theo đúng biên ché năm học.Tham dự  Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 Giáo dục Mầm non;
-                   5. Thực hiện mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học theo nhu cầu thực tế của lớp phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ;
6.Tổ chức dọn vệ sinh trường lớp, trang trí chuẩn bị cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;
 7.Thực hiện dự kiến chương trình năm học, chỉ đạo giaó viên xây dựng mạng chủ đề, thiết lập dự kiến sự kiện lễ hội trong năm;
8.Tổ chức Tuyên truyền "Ngày hội của bé đến trường Mầm non", "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.
 
Tháng 9/2014
 
1.Tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” và khai giảng năm học mới 2014-2015 tại trường;
2. Rà soát  danh sách trẻ ra lớp đầu năm, đặc biệt quan tâm đến trẻ 5 tuổi và trẻ Dân tộc  vận động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu giao;
3. Hoàn thành kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học: 2014-2015 trình lãnh đạo phê duyệt;
4. Tổ chức phối hợp với y tế  tẩy giun và kết hợp khám sức khỏe cho trẻ đầu năm;
5. Kiểm tra nắm tình hình đầu năm về thực hiện Chương trình GDMN, công tác trang trí lớp và vệ sinh môi trường; 
6. Tham dự lớp tập huấn công tác chuyên môn do PGD tổ chức theo đúng thành phần;
7.  Tổ chức hoạt động “ Vui hội trung thu” cụm bán trú tổ chức lễ hộ
trăng rằm cho trẻ  (05/9);
8. Hoàn thành kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị CBNCC, hội nghị cấp tổ đăng ký các danh hiệu thi đua đầu năm, danh hiệu thi đua cá nhân, lớp;
9.  Xây dựng kế hoạch trường MN đạt chuẩn Quốc gia theo QĐ 36/2008 BGD&ĐT phù hợp với điều kiện phát triển mạng lưới trường lớp tại địa phương;
10. Kiểm tra dự giờ góp ý giáo viên mới, hướng dẫn giáo viên thiết lập mạng nội dung thực hiện HSSS của cô và trẻ ngay từ đầu năm;
11. Các tổ chuyên môn sinh hoạt tổ trao đổi về khả năng trải nghiệm của trẻ phù hợp nhận thức của trẻ, để lập kế hoạch CSGD trẻ theo chương trình GDMN. Đẩy mạnh công tác tăng cường Tiếng việt cho trẻ Dân tộc;
12. -Hướng dẫn thiết lập bộ HSSS của trường, HSSS của giáo viên theo quy định.
 
Tháng 10/2014 1.   Kiểm tra việc thực hiện trang thiết bị đồ dùng dạy học theo Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT đối với các lớp 5 tuổi;
2. Xây dựng bộ công cụ khảo sát và đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;
3.  Tham dự chuyên đề do PGD tổ chức chuyên đề về lĩnh vực phát triển vận động;
4.  Tổ chức chuyên đề theo nhu cầu của Giáo viên;
5. Kiểm tra giáo viên về các chuyên đề, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, trang trí lớp, vệ sinh bếp ăn đúng quy định;
6. Tiếp tục thực hiện làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các chuyên đề, các chủ đề trong tháng, trong tuần...
7. Kiểm tra và dự giờ việc thực hiện chương trình CSGD trẻ, chuyên đề, trang trí lớp.
 
Tháng 11/2014 1. Phát động cho tất cả giáo viên tham gia thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 20/11 với chủ đề “ Ngày hội của cô giáo”  lồng một số chuyên đề và lễ hội vào các hoạt động;
2. Kiểm tra hiệu quả thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của GV và các loại vở bài tập của trẻ theo từng độ tuổi. Dự các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ kiểm tra chuyên đề An toàn giao thông, Giáo dục bảo vệ môi trường sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong trường mầm non;
3. Tổ chức hội thi trưng bày “ Đồ dùng dạy học tự làm” tại trường;
4. Tham dự chuyên đề về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ  có lồng ghép giáo dục biển đảo cho trẻ MG 5 tuổi, do PGD tổ chức;
5. Tổ chức chuyên đề phát triển vận động.
Tháng 12/2014 1.Các lớp xây dựng mạng chủ đề lồng ghép lễ hội “ Hát mừng chú bộ đội”.
2. Tổ chức cân đo lần 2;
3.  Tổ chức đánh giá trẻ lần 1;
4.  Kiểm tra toàn diện các lớp xếp loại học kỳ 1;
5. Kiểm tra kết hợp dự giờ việc thực hiện chương trình CSGD trẻ.
6. Tổ chức thao giảng, xây dựng chuyên đề cho giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm;
7. Khảo sát chất lượng giữa năm đối với trẻ Dân tộc về LQCC- CV và LQVT, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo thực hiện tại trường về giải pháp tăng cường Tiếng việt cho trẻ Dân tộc phù hợp với đặc thù địa phương, kiểm tra việc thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi đối với các lớp MG lớn;
8. Tham dự tập huấn cho GV mẫu giáo đối với  trường thuộc vùng dự án;
9. Tham gia Hội thi “ Bếp ăn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường mầm non” cấp huyện;
10.Tham dự chuyên đề về lĩnh vực phát triển nhận thức có lồng ghép giáo dục phòng chống giảm nhẹ thiên tai trong trường MN do PGD tổ chức;
11. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2014-2015;
12.  Tổ chức chuyên đề phát triển nhận thức.
Tháng 01/2015  
1.Tổ chức sơ kết chuyên môn  học kỳ I và triển khai phướng hướng nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II;
3.Sinh hoạt chuyên môn về việc thực hiện chương trình CSGD và tổ chức chuyên đề phát triển thẩm mỹ;
4.Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng CSGD;
5. Tiếp tục thi đua làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác dạy và học;
6.Kiểm tra thực hiện Bộ chuẩn 5 tuổi và chuyên đề vệ sinh y tế học đường;
7.Tham gia hội thi lý thuyết cấp Huyện;
8.Tổ chức chuyên đề lĩnh vực phát triển Thẩm mỹ và lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội dành cho trẻ MG và nhà trẻ;
Tháng 02/2015 1.Tổ chức hoạt động lễ hội “ Mừng xuântại trường;
2. Kiểm tra ổn định nề nếp củng cố nâng cao chất lượng CSGD trẻ;
3. Kiểm tra vực thực hiện chương trình CSGD trẻ, chuyên đề một số lớp;
4.Kiểm tra thực hiện  Bộ công cụ khảo sát đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Kiểm tra chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục ở các nhóm lớp trong trường;
5.Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số bệnh thường gặp trong mùa đông;
6. Tổ chức chuyên đề lĩnh vực “ Phát triển ngôn ngữ” cho trẻ;
7. Tham gia tổ chức “Ngày hội vui khỏe”.
Tháng 3/2015 1.Tổ chức lễ hội, ngày 8/3 với chủ đề Ngày hội mừng bà - mừng mẹ - mừng cô giáo”;
2.Các lớp xây dựng mạng chủ đề lồng ghép lễ hội chào mừng ngày 8/3, ngày 29/ 3 - Ngày giải phóng Đà Nẵng;
3. Kiểm tra các khu vực việc thực hiện chương trình CSGDT và thực hiện các chuyên đề ở các lớp;
4. Tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện phần thực hành;
5. TTham dự Hội thi đồ dùng dạy học (do Phòng GD tổ chức cùng với cấp Tiểu học và THCS);
5. Tổ chức khám sức khỏe lần 2 cho trẻ toàn trường, cân đo trẻ lần 3 đánh giá sức khỏe theo BĐTT cá nhân.
 
Tháng 4/2015 1. Tập hợp các biểu mẫu báo cáo chuẩn bị tổng kết cuối năm;
2. Tập hợp các hồ sơ học sinh 5 tuổi chuẩn bị cho trẻ lên lớp 1.
4. Hoàn thành tất cả các loại báo cáo chuẩn bị nộp về phòng giáo dục.
5. Kiểm tra toàn diện các lớp xếp loại cuối năm
6.Đánh giá trẻ các độ tuổi theo chương trình chăm sóc GDMN. Đánh giá kết quả tiếp tục thực hiện chuyên đề LQVH - CV cấp trường đồng thời, tổ chức góp ý đánh giá sau khi thực hiện chương trình GDMN theo TT17, nêu thuận lợi khó khăn và định hướng khắc phục cho năm học đến;
7. Đánh giá trẻ theo các chỉ số cuối gia đoạn ( Kết quả mong đợi);
8. Tổ chức khảo sát chất lượng trẻ vùng dân tộc, đánh giá trẻ lần 2;
9. Tham gia họp ban hướng dẫn nghiệp vụ Huyện. Tham dự Hội thi “ Bếp ăn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường mầm non” do Sở GD&ĐT tổ chức.
 
Tháng 5/2015 1.Tiếp tục hoàn thành hồ sơ sổ sách và các biểu mẫu báo cáo;
2. Kiểm kê tài sản cuối năm;
3.Tiếp tục hoàn tất chương trình CSGD các độ tuổi;
4. Hoàn thành các loại HSSS cô và cháu, hồ sơ tổng kết năm học, hồ sơ thi
đua ...
5 Sinh hoạt kỷ niệm ngày 19/ 5 - Sinh nhật Bác Hồ với chủ đề "Tháng năm nhớ Bác" được lồng vào các hoạt động của trường;
6.Kiểm tra HSSS của cô và trẻ, hồ sơ tổ, kiểm tra tài chính cuối năm học;. Khảo sát chất lượng,khảo sát bộ chuẩn  trẻ 5 tuổi ở các lớp 5 tuổi và khảo sát chất lượng 2 hoạt động LQCC & LQVT bàn giao trẻ 5 tuổi;
7. Họp PHHS cuối năm báo cáo tình hình kết quả học tập;
8.Tổng hợp các nội dung góp ý chương trình GDMN mới và nội dung chuẩn bị cho công tác bồi dưỡng hè 2015.
Tháng
6/ 2016
- Triển khai kế hoạch hoạt động công tác CSGD trong hè;
- Tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1/ 6 cho học sinh và con giáo viên trong trường.
 
 
                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                 K.T HIỆU TRƯỞNG                                                                                 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG
 -CM thực hiện;
-Lưu VT, CM ( Khánh 2).
 
                                                                                       
                                                                                          
 
   
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đăng Thị Khánh

Nguồn tin: Chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

BÉ NGOAN CHĂM HỌC

ĐỒNG HỒ

global html

global html

LIÊN HỆ

TRƯỜNG MẦM NON HÒA BẮC
Địa chỉ: Hòa Bắc- Hòa Vang - Đà Nẵng
SĐT: 02363796015
Email: mnhoabac.hv@gmail.com wink