GÓC CỔ TÍCH

Video mới

 

Video bắn pháo hoa mừng 40 năm giải phóng TP Đà Nẵng

Khung thời gian năm học: 2013-2014

Thứ năm - 29/08/2013 09:59
Khung thời gian năm học: 2013-2014

Khung thời gian năm học: 2013-2014

Ngày 15 tháng 8 năm 2013, PGD -ĐT Hoà Vang ban hành HD Số: 338 /PGDĐT-GDMN V/v Hướng dẫn khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 Giáo dục Mầm non.
UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
       Số: 338 /PGDĐT-GDMN                                                                                               Hòa vang, ngày  15 tháng 8  năm 2013
V/v Hướng dẫn khung kế hoạch thời gian
 năm học 2013-2014 Giáo dục Mầm non.
 
                                                                            Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường mầm non thuộc Huyện.
 
Căn cứ công văn số 2488/SGDĐT-GDMN Thành phố Đà Nẵng ngày 15 /8/2013 về việc hướng dẫn khung thời gian năm học 2013-2014 giáo dục MN và  Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2013 của Bộ GDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của Giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Quyết định số 4218/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Phòng GD&ĐT Hòa Vang hướng dẫn khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của Giáo dục Mầm non như sau:
 
I. Các mốc thời gian chính trong năm học
- Ngày tựu trường:  15/8/2013.
- Ngày khai giảng: 05/9/2013.
- Học kỳ I: Từ ngày 19/8/2013 đến ngày 04/01/2014.
- Học kỳ II: Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 24/5/2014.
- Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập muộn nhất vào ngày 24/5/2014.
 
II. Nội dung hoạt động cụ thể trong năm học 2013-2014
 Từ ngày 01/8/2013 đến ngày 10/8/2014: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tập trung (tham gia học bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phân công chuyên môn, biên chế lớp học; chuẩn bị công tác cho ngày khai giảng năm học mới).
1. Học kỳ I: Từ ngày 19/8/2013 đến ngày 04/01/2014.
- Thời gian thực học: 18 tuần (19/8/2013 - 21/12/2014).
- Tổ chức sơ kết học kỳ I:  tuần 20 ( Từ ngày 30/12 đến ngày 4/01/2014).
2. Học kỳ II: Từ ngày 6/01/2014 đến ngày 24/5/2014.
-  Thời gian thực học: 17 tuần (6/01/2014-17/5/2014).
-  Nghỉ Tết Nguyên Đán: Ít nhất là 7 ngày.  
- Hoàn thành chương trình muộn nhất vào ngày 24/5/2014.
- Tuần lễ ôn tập, rà soát để hoàn thành chương trình: 12/5/2014-17/5/2014.
- Tuần lễ tổng kết, phát thưởng, lễ ra trường của học sinh mẫu giáo lớn: Từ ngày 20/5/2014-24/5/2014.
 
III. Các ngày sinh hoạt chủ đề và hội thi
  1. Các ngày sinh hoạt lễ hội theo chủ đề
- Bé vui đến trường
- Ngày Nhà giáo Việt Nam
- Bé và mùa xuân
- Ngày hội của  bà, mẹ và cô giáo
- Ngày sinh nhật Bác Hồ
2. Hội thi cấp thành phố ( Có văn bản hướng dẫn riêng)
- Hội thi “Giáo viên dạy giỏi mầm non”
- Hội thi “Cấp dưỡng giỏi” dành cho NLĐLTT
- Hội thi “Hội thi thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non”
3. Hội thi cấp huyện:
 Trên cơ sở các hội thi cấp thành phố và tùy tình hình thực tế, phòng GD&ĐT huyện lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức các hội thi phù hợp.
- Hội thi: “ Đồ dùng dạy học tự làm”
- Hội thi “Cấp dưỡng giỏi” dành cho NLĐLTT
4. Hội thi cấp trường:
- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.
- Hội thi: “ Bé MN thông minh nhanh trí” “ Bé với an toàn giao thông” “ bé ngồi đúng tô viết chữ đẹp”…… ( Tùy theo tình hình của từng trường để lựa chọ nội dung thi phù hợp, tránh phô trương hình thức)
Khuyến khích các đơn vị trường tổ chức các hoạt động vui chơi mang tính tập thể, tạo cơ hội cho trẻ được tham gia hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành kỹ năng sống cho trẻ.
IV. Các tuần theo học kỳ năm học 2013-2014
 
Học kỳ I (18 tuần thực học) Học kỳ II (17 tuần thực học)
Tuần Thời gian cụ thể Ngày chủ điểm Tuần Thời gian cụ thể Ngày chủ đề
1 19/8 - 24/8/13 Thực học chương trình tuần 1 học kỳ I
 
21 6/01- 11/01/14  
2 26/8 - 31/8/13   22 13/01- 18/01/14  
3 2/9 - 7/9/13 Ngày hội đến trường của bé 23 20/01 - 25/01/14  
4 9/9 - 14/9/13   24 27/01 - 1/02/14 Ôn tập
5 16/9 - 21/9/13 Ngày Hội trung thu của bé ( 19/9) 25 03/02 - 8/02/14 Nghỉ tết nguyên đán
6 23/9 - 28/9/13   26 10/02 - 15/02/14  
7 30/9 - 5/10/13   27 17/02 - 22/03/14  
8 7/10 - 12/10/13   28 24/02- 1/03/14  
9 14/10 - 19/10/13   29 3/03 -  8/03/14  
10 21/10 - 26/10/13   30 10/03 -  15/03/14 Ngày hội bà, mẹ & cô giáo
11 28/10 - 2/11/13   31 17/03 -  22/03/14  
12 4/11 - 9/11/13   32 24/03 -  29/03/14  
13 11/11  -16/11/13   33 31/03 - 5/04/14 Giải phóng TP Đà Nẵng
14 18/11 - 23/11/13   34 7/04 - 12/04/14  
15 25/11 - 30/11/13 Ngày nhà giáo
 Việt Nam
35 14/04 -19/04/14  
16 2/12 - 7/12/13   36 21/04 - 26/04/14  
17 9/12 - 14/12/13   37 28/04 - 3/05/14  
18 16/12 - 21/12/13   38 5/05 – 10/5/14  
19 23/12 - 28/12/13 Ôn tập 39 12/05 - 17/05/13 Ôn tập
20 30/12- 4/01/14 Sơ kết học kỳ I 40 19/5 - 24/5/2014 Sinh nhật Bác Hồ
Tổng  kết, phát thưởng
 
          V. Quy định thời gian học hàng ngày:
           Các trường MN tùy theo tình hình thực tế của nhà trường để quy định giờ trả trẻ và đón trẻ nhưng không được đón trẻ trễ quá hoặc trả trẻ sớm quá và báo về phòng GD&ĐT để theo dõi kiểm tra.              
IV.  Các mốc thời gian cơ sở gửi báo cáo sơ kết, tổng kết và báo cáo thống kê GDMN
1. Đầu năm học:  Các trường gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 5/9/2013
2. Giữa năm học: Các trường gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 8/12/2013
3. Cuối năm học: Các trường gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 04/5/2014
Các báo cáo được gửi về Trao đổi nội bộ (Bộ phận mầm non) và văn bản có đóng dấu, các đơn vị chú ý về thời gian gửi báo cáo, nếu chậm trễ và không chính xác thì đơn vị sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
            Trên đây là hướng dẫn thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của bậc học mầm non huyện Hoà Vang, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non căn cứ vào hướng dẫn trên để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu Chương trình Giáo dục mầm non nhằm phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, hoàn thành chương trình GDMN theo qui định./.
         
Nơi nhận:                                                                                     KT TRƯỞNG PHÒNG                              
- Như trên;                                                                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Phòng Mầm non Sở (để b/c);                                                              ( Đã kí và đóng dấu)
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;                                                                                 
- Công đoàn GD huyện;                                                                                                                                                         
- Lưu: VT, MN.                                                                             Phạm Hồ Quỳnh Trang                                                 
                                   
         
 

Nguồn tin: trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

BÉ NGOAN CHĂM HỌC

ĐỒNG HỒ

global html

global html

LIÊN HỆ

TRƯỜNG MẦM NON HÒA BẮC
Địa chỉ: Hòa Bắc- Hòa Vang - Đà Nẵng
SĐT: 02363796015
Email: mnhoabac.hv@gmail.com wink