GÓC CỔ TÍCH

Video mới

 

Video bắn pháo hoa mừng 40 năm giải phóng TP Đà Nẵng

Kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

Kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

Kế hoạch tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

kế hoạch trọng tâm chuyên môn

kế hoạch trọng tâm chuyên môn

kế hoạch trọng tâm hoạt động chuyên môn năm học: 2014-2015

Công văn 174/PGDĐT-CNTT ngày 24 tháng 3 năm 2014 về việc chấn chỉnh hoạt động website các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Công văn 174/PGDĐT-CNTT ngày 24 tháng 3 năm 2014 về việc chấn chỉnh hoạt động website các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Công văn 174/PGDĐT-CNTT ngày 24 tháng 3 năm 2014 về việc chấn chỉnh hoạt động website các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Thông tư 02 quy định về trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thông tư 02 quy định về trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

thông tư 02 của bộ giáo quy định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Khung thời gian năm học: 2013-2014

Khung thời gian năm học: 2013-2014

Ngày 15 tháng 8 năm 2013, PGD -ĐT Hoà Vang ban hành HD Số: 338 /PGDĐT-GDMN V/v Hướng dẫn khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 Giáo dục Mầm non.

 

BÉ NGOAN CHĂM HỌC

ĐỒNG HỒ

global html

global html

LIÊN HỆ

TRƯỜNG MẦM NON HÒA BẮC
Địa chỉ: Hòa Bắc- Hòa Vang - Đà Nẵng
SĐT: 02363796015
Email: mnhoabac.hv@gmail.com wink