GÓC CỔ TÍCH

Video mới

 

Video bắn pháo hoa mừng 40 năm giải phóng TP Đà Nẵng

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.
Mã chống spam Thay mới
  
                    DANH SÁCH CÁN BỘ - NHÂN VIÊN - GIÁO VIÊN
    
STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh vào
ngành
SĐT
1 2 3 4 5 6
1 trương Thị Phương HT 1973    
2 Nguyễn Thị Minh Thanh PHT 1982 2003  
4 Nguyễn Đặng Thị Vy PHT 10.01.1976 1997 01665064770
5 Nguyễn Thị Lượng KT 20.10.1984 2011 0905795785
6 Nguyễn Thị Ngọc Trâm VT 18.05.1989 2013 0935440945
7 Hà Thị Tám GV 05.05.1973 1995  
8 Trần Thị Thu GV 20.12.1972 1972  
9 Trần Thị Huyền GV 05.01.1983 2002  
10 Đinh Thị Diễm Kiều GV 23.02.1980 2003  
11 Mai Thị Thu Quỳnh GV 20.11.1982 2002  
12 Nguyễn Thị Bích Khuê GV 01.06.1981 2002  
13 Lê Thị Thanh Vân GV 28.02.1978 2012  
14 Phạm Thị Loan GV 24.01.1981 1997  
15 Hoàng Thị Nhật Thu GV 17.03.1981 1999  
16 Phan Thị Sáu GV 05.11.1984 2008  
17 Nguyễn Thị Kim Diệu GV 20.11.1986 2008  
18 Ngô Thị Bích Liên GV 01.01.1987 2009  
19 Đào Thị Thanh Thủy GV 05.04.1991 2014  
20 Trần Thị Bích Thu GV 26.06.1988 2010  
21 Phạm Thị Cẩm Lai GV 14.10.1992 2013  
22 Phạm Thị Lệ Trinh GV 19.08.1989 2011  
23 Phạm Thị Hạnh GV 02.09.1985 2011  
24 Hồ Thị Xuân GV 18.02.1964 1982  
25 Nguyễn Đăng Thị Thành CD 20.03.1983 2011  
26 Hồ Phú Hai BV 17.08.1962 2007  
27 Nguyễn Trí BV 20.11.1966 2013  
  28 Nguyễn Thị Thanh Hòa CD 19.11.1979 2008  
  29 Đặng Thị Như Mai CD 28.08.1989 2013  
  30 Đinh Văn Đăng BV 19.04.1991 2013  
31 Nguyễn Thị Ngọc Yến YT 16.01.1990 2014  

 
  

BÉ NGOAN CHĂM HỌC

ĐỒNG HỒ

global html

global html

LIÊN HỆ

TRƯỜNG MẦM NON HÒA BẮC
Địa chỉ: Hòa Bắc- Hòa Vang - Đà Nẵng
SĐT: 02363796015
Email: mnhoabac.hv@gmail.com wink